Varmt välkomna att öppna ledet till

"Landet söder om Vänern"

"Landet Vädermark
Beowulfs Swiorice"

"Götalandshypotesen under forntid-, högmedeltid"

Sveriges forntidshistoria

Ledet fanns en gång på en rullstensås, i vilkens förlängning Skalunda hög ligger och Hindens rev utgår. I Råda socken, Kållands härad, Skalunda bo, Västra Götland.