Ämnespresentation

Böckerna presenteras här genom en uppräkning av ämnesområde.

En övergripande innehållsförtecknning!

 •     Odenkult, hedendom – Valhalls plats.
 •     Myter och folksägner
 •     Mission, kristendom – 1000-tals biskopar, helgon
 •     Civil maktutövning – mytiska/verkliga kungar
 •     Rättslig makt – lagmän/äldre västgötalagen
 •     Försörjning, hednisk och kristen
 •     Folkrörelser, lokala – skandinaviska – europeiska
 •     Internationella relationer och makt
 •     Slag och strider, fredsöverenskommelser
 •     Städer och borgar
 •     Kultur, stenkonst, skrifter och musik
 •     Från arvkungadöme till valmonarki
 •     Språk och dialekter
 •     Samhällsutveckling: runt Vänern och Vättern
 •     Geologi, arkeologitekniker
 •     Källmaterial för tidig historieskrivning