Goternas Utvandring

Jordanes ”Getica” 551 e Kr

”Now from this island of Scandza, as from a hive of races or a womb of nations, the Goths are said to have come forth long ago under their king Berig byname. As soon as they disembarked from their ships and set foot on the land, they straightway gave their name to the place. And even today it is said to be called Gothiscandza…..”(Heather 1996: 11).

Sparlösastenen – Rökstenen

Två av våra mest betydelsefulla runstenar i Sverige uttrycker båda en relation till Goterna och  till Theoderic den store.

Guldet

De för Europa enastående guldfynden, främst i Västergötland, berättar om ett kulturellt och resursmässigt väl utvecklat samhälle med kontinentala relationer, handel och varuutbyten.

En reflektion

Såvitt jag vet finns det inga ”Sparlösa”- eller ”Rökstenar” och heller inga enastående guldringsfynd i Polens Vislaområde, där man vet att Goterna under någon period vistades. Om goterutvandringen initierats från Polen borde väl nämnda enastående artefakter i någon form finnas där och inte i Götaland.

Goternas utvandring

Nutida forskning kring Goternas utvandring har givit flera nya kartläggningar om motiv och händelseförlopp kring folkets vandringar. Främst är det genom Ingemar Nordgrens bok ”Goterkällan” (Historieforum Västra Götaland, 2003) samt Stefan Ingesson i sitt kapitel ”Goterna och Skandinavien – myt eller verklighet?” (Historieforum-Tidskrift för historisk debatt Nr 3, 2010) som historiska, arkeologiska och språkliga fakta, indicier och traditioner kartlagts. Båda har i sina analyser studerat Goternas historia, ursprung, kult och vandringar kring århundradena före och efter Kristi födelse. Själv har jag i min bok ”Götland” (Historieforum Västra Götaland, 2008) behandlat ämnet under rubriken ”Goter – Sydeuropa”, delvis som en sammanfattande redogörelse av boken ”Goterkällan”.

Plädering

Med användande av traditionella forskningstermer anser jag att hypotesen om Goternas utvandring från södra Skandinavien är att betrakta som en presumtiv sanning. Hypotesen är genom befintlig forskning – och dess upprepade invarianser – att betrakta som verifierad.
För att ifrågasätta denna verifiering krävs nya rön/indicier – en lika omfattande och mångfacetterad falsifiering som framgått av nämnda verifiering.

Det är en presumtiv sanning att Goterna utvandrade från södra Skandinavien!

Ravenna – Toledo


Theodric den Stores mausoleum i Ravenna

Ögonblicksbilder

Ravenna

År 476 e Kr utropar sig goten Odoacer till kung över Italien med Ravenna som huvudstad markerande slutet på det vestromerska riket. Theoderic den store tar över Ravenna år 493och styr sedan staden och stora delar av länderna norr om Medelhavet i mer än 30 år. (Läs mer om dåtidens Ravenna i ”Götland” (Råsled 2008 :29ff).

Känd person: Dante Alighieri dog i Ravenna 1321.

Nu
I dag består Ravenna av inte mindre än 8 st världsarv enligt UNESCO.
Två dopkapell - Battistero Neoniano
- Battistero degli Ariani
Två mausoleer  - Theoderic's
- Galla Placidia
Tre basilikor  - San Vitale
- Sant'Apollinare Nuovo
- Sant'Apollinare in Classe
- Archbishop's Capel
Flera av dessa är  samtida med Theoderic den store. Mosaiken i dessa kapell, mausoleer och basilikor – dock inte i Theoderics mausoleum – är bland den förnämsta och vackraste i Europa.

Toledo, visigoternas huvudstad

Toledo

År 569 e Kr intog visigoterkungen Leovigildo Toledo. 589 blev Toledo huvudstad i dåvarande Spanien i samband övergången från arianism till katolicism. Detta skedde under kung Recaredo. Theoderic den store var förmyndare för Toledokungen Amalric(507-531) Ytterligare 16 visigotiska kungar styrde huvuddelen av Spanien fram till morernas övertagande år 712.

Kända personer:El Grecos stad och Dob Quijotés utgångspunkt för sina färder var Toledo

Nu
UNESCO utsåg hela staden Toledo som världsarv år 1987. I stadens västra utkant i närheten av Mudéjar hermitage, Cristo de la Vega återfinns basilikan Santa Leocadia där ett stort antal av visigotiska kungar ligger begravda.  Church of  San Andrés, Puerta del Cambrón, klostret Santo Domingo el Antiguo och museet Church of San Román har alla föremål eller anknytning till den visigotiska tiden.
En mycket vacker högt belägen stad ca 7 mil söder om Madrid i området Castilla-La Mancha.